Categories
Uncategorized

Laikas Mylėt (Dovydo giesmė)

Laikas Mylėt (Dovydo giesmė) – tai kūrinys, kurio tekstas kalba, kad yra laikas mylėt Viešpatį visa širdimi, visa siela. Norisi apmąstyti, o kaip aš myliu? Ne kaip mylėjau, ar ,galbūt, mylėsiu, bet kaip aš myliu šiandien Viešpatį? Ar mano visa širdis meilėje?

Biblijoje aprašyta istorija apie garsų Izraelio arfininką Dovydą (1 Samuelio 13 sk.). Jis nuo jaunystės kūrė ir grojo giesmes Dievui. Tuo metu Izraelyje karaliumi buvo Saulius, kurį kankino piktoji dvasia. Tarnai, norėdami jam padėti, surado Dovydą ir pakvietė groti rūmuose. Kai Dovydas grodavo, karaliui Sauliui palengvėdavo ir piktoji dvasia nuo jo atsitraukdavo.

Aš tikiu, kad muzika yra daugiau nei pasklindantys ir nutylantys garsai, daugiau nei emocijos ir išgyvenimai. Tai, kas kaip melodinga malda pakyla aukštyn, iki Dievo sosto danguose, te atneš Dievo ramybę ir bus palaiminimu pasiekiant klausytojų širdis žemėje.

Categories
Albumai

“Flute Sounds from Heaven”

Užsakyti CD >>

Spotify Spotify | Deezer | Apple Music | Pakartot.lt

Džiaugiuosi galėdamas pasidalinti su jumis instrumentinės muzikos albumu “Flute Sounds from Heaven”. Albume išgirsite melodijas – giesmes, kurias sukūriau įvairiais gyvenimo laikotarpiais, ir jos kreipė mano širdį link Viešpaties. Taip pat šį giesmių rinkinį praturtina kelios visame pasaulyje žinomos giesmės.

Tikiuos, kad ši fleitos muzika bus palaiminimas ir palydės Jus į Viešpaties artumą.

Noriu padėkoti kiekvienam, kuris prisidėjo prie šio muzikinio projekto įgyvendinimo.

Didžiausia padėka – Dievui, dangiškam Tėvui, kuris išliejo savo meilę ir uždegė mano širdį troškimu šlovinti Jo vardą.

Dėkoju nuostabiai žmonai, Justinai, už palaikymą, padrąsinimą, dukrelėms už patarimus, artimiesiems, draugams už finansinę paramą. Taip pat Audriui Arlauskui ir Algirdui Arlauskui už dizainą, Simonui Berūkščiui už nuotraukas, Donatai Berūkštienei  už vertimus į anglų kalbą, Aidui Berūkščiui už internetinį puslapį. Ačiū Tadui Daujotui už bendradarbiavimą išleidžiant albumą.

Dėkoju Kauno Krikščionių Bažnyčiai, nes didelis palaiminimas būti jos dalimi. Jei kada esate ar būsite Kaune, Lietuvoje, kviečiu apsilankyti. (kkb.lt) “Juk viena diena Tavo kiemuose yra vertesnė už tūkstantį kitur.” (Psalmė 84,10)

Albumą „Flute sounds from Heaven“ išleido VšĮ „Prabudimo orkestras“. Albumo išleidimui buvo gauta parama iš LATGA Kūrybinės veiklos fondo.

Užsakyti “Flute Sounds from Heaven” CD >>

Klausyti spotify